בית אושר-המרכז הבינלאומי ללימודי הילינג ואימון יהודי קבלי - מאמרים
המכללה להילינג וקואוצ'ינג יהודי קבלי  |  חדש! סדנת ניסים-לקבלת זוגיות פרנסה בריאות ומימוש,  |  קורס אינטרנטי הילינג ספירות ומרחוק  |  קורס הצופן פרונטאלי ובאינטרנט  |  המכללה למטפלים בהילינג ואימון יהודי  |  מוצרים לריפוי  |  מאמר תאריכים חשובים בכסלו-חג הגאולה האדמור הזקן הבעל שם טוב ועוד  |  טיפולים  |  הילינג יהודי קבלי- מה זה?  |  הרשמה לוידאו איך להפוך למטפל מומחה מרויח ומצליח?  |  סמינר איך לקבל כסף ע"פי הקבלה  |  החנות שלנו-ספרים,תכשיטי קבלה, יודאיקה  |  יריד לימודים-תערוכה אלטרנטיבית  |  איך קיבלתי עבודה ודירה? עדותה של אהובה  |  אצל ר' נחמן, ר נתן, הבעל שם טוב ,האדמור הזקן  |  טופס ראיון עם אופיר-איך לצאת מאבטלה, התמכרות וחוסר ביטחון להילר ומאמן מצליח  |  וידאו-סיפור המעיין המופלא של הבעל שם טוב הקדוש  |  הירשם לקבל 3 סרטוני הצופן הסודי  |  האם יש גורל או בחירה החופשית?  |  הסגולות ב12 הימים הראשונים של ניסן  |  וובינר- הצופן והילינג ספירות ומרחוק  |  מפת הדרכים-הנוסחה איך תוכלו לברוא ניסים  |  מידע סדנה חינם 6/1/16 מבוא קורס  |  מאמר-על הבעל שם טוב הקדוש  |  נסיעה לצדיקים  |  נסיעה לצדיקים ביום בריאת העולם  |  סדנת סודות המכבים, חנוכה מטמורפוזה  |  נסיעה להילולת הארי הקדוש  |  סמינר מפתחות הזהב לבקיעת רקיעים  |  

בס"ד  יש כאן מאמרים על חגים, זמנים מסוגלים, הילינג, הסודות בשמע ישראל  ועוד
   מאמר על פורים מאת דבורה קרולינה חזן                                   


 

למה החג נחוג בסוף יג' באדר? מה הקשר בין פורים לכיפורים ?
מה עניין האכילה, השתייה עד שכרות, הבגדים והתחפושת בחג הפורים?
 ולמה דווקא חג זה ייחגג גם באחרית הימים ולא חגים אחרים?
על כך ועוד במאמר זה
.
מורה המן -ימח שמו-"לאבד ולהשמיד את כל היהודים ביום אחד" (מגילת אסתר), מה זה ביום אחד? זה יום שמקושר כול כולו לאחד אלוקינו, לאחדות השלמה, שמידת הרחמים מלאה בו . בואו נשים לב לתאריך: התאריך שנקבע להשמדת עמינו הקדוש ע"פי המגילה : יג' אדר. יג'=13 מידות הרחמים= אהבה= אחד גימטריה 13
אדר הוא החודש ה-12 המסיים את השנה עפ"י התורה , ניסן הוא ה-1. אדר אם כן הוא החודש ה-12 שבו מתגלה האחד הקדוש ברוך הוא כלומר ה-13 . בדיוק כמו באלול שהוא החודש ה-12 האחרון, בהתייחס לתשרי כתחילת השנה ואלול הינו חודש הרחמים (מתגלה בו ה-13, כלומר האחד), נאמר שאין מזל לישראל ושבחודש אדר לא שולט עין הרע למה? כי הוא חודש הרחמים ע"פי התורה, החודש האחרון בשנה, כאמור ובו מתגלה ה-13 ,מידת הרחמים של ה' , האחד והאחדות, והאהבה ( גימטריה 13). אדר זה- א'- האור ,אלופו של עולם, דר – כלומר שוכן, גר, בידיוק כפי שנאמר באלול "המלך בשדה"- אדר ואלול אם כן אותו דבר.
למה מצוה להשתכר?  ולמה עד שלא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי (ומילים אלו זה אותה גימטריה ארור המן= לגימ' של ברוך מרדכי)? -כשאדם משתכר דוקא בתאריך זה (ולא בתאריך אחר שהוא).            בפורים שבו האחד-ה'- מתגלה, הוא (המשתכר) עולה לעץ החיים, לפגוש את ה' ויוצא מעץ הדעת טוב ורע. ברגע שהוא מגיע לדרגה של ,לא להבדיל בין ארור המן (הרוע המוחלט) לברוך מרדכי (הטוב הגמור) כלומר 2 הפכים גמורים (אי אפשר שלא להבדיל ביניהם ע"פי טבע- רק אם אתה שיכור כלוט). הוא בעצם במצב של אחדות שאין שם הפרדות , אין גבולות גם המן גם מרדכי אין הבדלה ביניהם כי המשתכר נמצא, במצב של אחדות שבו הוא מאבד את גבולות העולם הזה שפועל ע"פי החוקים של עץ הדעת, (טוב רע, שחור לבן, גבוה נמוך, טמא טהור...) ועולה ל-אחד -לעץ החיים ,מצב גן עדני בראשיתי (שבו היה אדם ה-1) שבו אין הפרדות כלל. אך האם בכל יום ניתן להשתכר ולהגיע למצב של לעלות מעל עץ הדעת טוב ורע, לעץ החיים ולהתאחד עם האור? לא, רק בפורים. כי בפורים מתגלה האחד כפי שהסברתי למעלה. אומר הר' קוק הק' ,שהגוף עצמו בפורים קדוש ,הוא ויש איחוד גמור בין הגוף לנשמה, אם ביום כיפור אנו נדרשים לבטל כל סממן חומרי מעלינו :לצום, להסתגף ,להתפלל ולהיות בבחינת מלאכים ללא גוף הרי בפורים "ונהפוך הוא" אנו עושים את הדברים החומריים ביותר אך מתוך אחדות שלמה עם הנשמה, עם האחד. כאמור, פורים נחגג בסוף יג' אדר ה-13 שבתוך ה-13 כלומר אחדות שלמה ! אנו אוכלים לשובע, שמחים ללא שום גבול , מתחפשים ,משתכרים ובמקום ללמוד תורה אנו עושים מצוות חומריות: משלוח מנות ומתנות לאביונים, הכל חומרי, אך יחד עם זאת מחובר לאחד, לאלוקי אדרבה ,כל המצוות המעשיות הללו מחברות אותנו לביאת המשיח וספציפית תחיית המתים שבו העולם לא מתבטל ,אדרבה מתקיים, אבל כל החומר בו -קודש קודשים הוא. ולכן חג פורים נאמר לא יתבטל, בתחיית המתים, כל החגים יתבטלו והוא לא. למה? מכיוון שהוא בעצמו כבר חג של ביאת המשיח שבו אין הפרדה בין הגוף החומרי לנשמה הטהורה אלא הגוף והנשמה זכים וטהורים ופועלים כאחד, ואין צורך ,כמו ביום כיפור לבטל כל סממן חומרי מעלינו ע"מ להיות במדרגת המלאכים. נהפוך הוא ,אנו מחויבים להיות בבחינת עולם הבא -שמחה ללא גבול וללא מיצרים אך הגוף לא התבטל רק התקדש.
קישורים נוספים בין פורים ויום כיפור: עפ"י האדמו"ר מסלונים, כמו שיש לנו 10 ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים כך יש לנו 10 ימים מתחילת חודש אדר שבו כתוב: משנכנס אדר מרבים בשמחה כלומר המצווה מתחילה מראש חודש אדר, שלא כמו יתר החודשים שהמצוות בהם מתחילים בחג עצמו, למה מתחילת אדר? ולמה מרבים בשמחה?
כי השמחה היא הכלי להמתקת דינים אם המתקת הדינים נעשית ביום כיפור ע"י תפילות תחנונים , חרטה סיגופים, צום, הרי שכאן אופן התשובה הוא בכלים של העולם הבא: בשמחה. ע"י שמחה זו מבטלים יסורים, דינים, עצבות ,בדידות דיכאון מזיקים שלמים! והמצוה היא להעלות כל יום את תדר השמחה מ- ר"ח אדר ,כל יום להגדיל בעוד שמחה ובעוד שמחה. כיפור נחגג ב-י ' בתשרי – ובמקביל מר"ח אדר מתחילים את התשובה הפעם משמחה (כלי העולם הבא) ועד י' באדר ומיא' אדר כבר יש הארה של פורים (האדמו"ר מסלונים- מאמרי פורים), כמו שבהילולה של צדיק הארת הצדיק נמצאת 3 ימים לפני ואחרי ההילולה.
כתוב שבפורים כל הפושט יד נותנים לו, למה הכוונה? הכוונה לקב"ה הוא הנותן לנו כפי שאנו נותנים מתנות לאביונים, אנו אותם אביונים, ואנו תמיד מבקשים מה' פרנסה, וזיווג, שמחה ובריאות אנו העניים הללו שפושטים יד ומבקשים "צדקה" מאת ה'. כך היות ובאדר ה-א'-  כלומר ה' דר, גר כמו "המלך בשדה" באלול, כך באותו זמן בפורים שמתגלאת מידת הרחמים בשלמות (יג' באדר- כלומר ביום ה-13 בחודש ה-12 שבו מתגלה ה-13 -מידת הרחמים והאחד ) כשאנו נותנים מתנות לאביונים ומשלוח מנות, ה' נותן לנו מתנות ומשלוח מנות, ולכן יש לבקש את כל צרכינו ביום זה ונקבל ב"ה.
 כל המצוות של פורים הינם הכלים לשינוי גורלנו וחיינו לטובה, להמתיק את הדין ולגרום ל"נהפוך הוא"בחיינו  ובחיי עמינו, הכיצד?
מה הם 3 הכלים שאנו מפעילים ביום כיפור ע"מ לשנות גורלינו לטובה?  "ותשובה, ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה", (מתפילת ר"ה ויום כיפור) וכך אנו ביום כיפור: צמים כנגד תשובה, ומבקשים סליחה איש מרעהו, נותנים צדקה ומסובבים מעל הראש "זה הכסף ילך לצדקה ואני אלך לחיים טובים" ומתפללים יום שלם. ואיך זה בא לידי ביטוי בפורים? נותנים צדקה "כל הפושט יד נותנים לו" ומצווים על משלוח מנות ומתנות לאביונים- כלומר צדקה, תשובה- אנו עושים ע"י אכילה דוקא ולא צום – מצווים על משתה בפורים ,סעודה גדולה ועשירה מלאה בכל טוב, בשר ויין, ולהשתכר עד דלא ידע, הפוך על הפוך ,אנו עושים תשובה מאהבה ולא מיסורים ,ממש ביאת המשיח- ומתקנים את זה שהיהודים נהנו מסעודתו של אחשורוש "והיין כדת ואין אונס". זה היה שתייה לשם גאוה של אחשורוש הרשע, הוללות והפקרות (שציוה להביא את ושתי שתרקוד עירומה לפני הנוכחים) מצוות שתיית היין בפורים הינה ע"מ להגיע לדרגת האחדות ולא הניתוק כמו שבהוללות בסעודתו של אחשורוש- וזה ההבדל ,זה נראה אותו דבר. גם כאן גם כאן אוכלים ושובעים ומשתכרים אבל האחד לשם שמיים (בפורים- חיבור לאחד ולעץ החיים) והשיני לשם שלהוב יצרים והגדלת הגאווה (סעודתו של אחשורוש) - ההפיך החיים והאחדות או בקיצור הס"מ. ולבסוף:
 תפילה- בפורים מתפללים מתוך המגילה ושמחת עולם הבא, האור שמתגלה דרך קריאת מגילת אסתר על קלף כשר, לעומת כיפור, שבו התפילות מתוך בכי ותעניות ובלב נשבר.
מה הכלים שמרדכי ואסתר משתמשים לביטול הגזירה  של המן "לאבד ולהשמיד..."?
מרדכי- "ויקרע מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה"
אסתר- " לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי 3 ימים" . כלומר הם משתמשים בכלים של יום כיפור: תפילה, תשובה וצדקה. ובנוסף באחדות ישראל. לעומת מה שהמן הרשע אומר" ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים "- איך יתכן שעם אחד, כלומר עם שקשור ל-1 אלוקינו ולאחדות, לעץ החיים הינו מפורד ומפולג? מה עוד שפירוד כלומר חוסר אהבה, ואחד גימטריה אהבה, לא יתכן, עם אחד מפורד זה דבר והיפוכו ! (כי מפורד זה יותר מ-1) ולכן התיקון של זה : " איש לרעהו ומתנות לאביונים" ולך כנוס את כל היהודים" להתאחד ולהיות גומלי חסדים זה עם זה ,במקום מפורדים ומפולגים. ולכן אלו המצוות שאנו עושים בפורים לביטול הגזירות: תפילה תשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה יחד עם אחדות והפעם שלא כמו ביום כיפור-בשמחה !      
ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" כלומר מתבוללים ! בהסתכלות על ההיסטוריה רואים שדוקא כשעם ישראל היה ככול העמים, התערה בחברה, חשב את עצמו כחלק אינטגראלי מהלאום בו הם שכנו ללא דת, הם הושמדו – ראה השואה.
                                                                                                                                 הצדקה שנותנים לעניים, הינה גם-כנגד 10000 אלפי הכסף ששקל המן ע"מ לתת למלך בכדי שיהרוג את עם ישראל.
מסר בשבילנו-  כולם משתחווים להמן חוץ ממרדכי, אך המן אומר "ולא שווה לי כל זה" כלומר יש לו הכל!  כבוד, ויוקרה, פרסום, מלכות עושר. כולם משתחווים לפניו חוץ ממרדכי ובכל זאת הוא לא מרוצה , זה מזכיר אותנו יש לנו הכל, בגדים, בריאות , משפחה וכו' אך חסר לנו דבר מסוים ותמיד אנו לא מרוצים, אומללים כי דבר זה חסר.
ומה עיניין התחפושת בפורים ? אחשורוש יצא  בסעודתו, עם בגדי הכהן הגדול שגנב מבית המקדש, בגדי קודש לה' של אהרון ובניו  שהיו סמלי הטוהר והצניעות, והפך אותם, לבגדי פארסה, גאווה ,שליטה וכבוד, ולכן "מרדכי קורע את בגדיו" את בגדי המלכות הצואים (את המסכות ,הלבוש שמסתיר את האמת מאחורה בגדים שנותרה בהם רק חיצוניות ולכן הם טמאים) אך לעומת זאת אחרי שאסתר צמה 3 ימים כתוב "ותלבש אסתר מלכות" ומפרשים אומרים- "לבשה היא רוח הקודש" וזה עניין הבגדים אנו דווקא מתחפשים ביום זה אולי בכדי לקבל סוף סוף את הבגדים הנכונים לנו? את בגדי המלך? הקב"ה. כי הוא בעצמו תפר את הבגדים לאדם וחוה, אחרי שאלו אכלו מעץ הדעת טוב ורע, כתוב "וילבשם כותנות עור" על בגדי האדם ה-1 יש סיפורים נרחבים, על סגולותיהם שכל מי שלבש אותם קיבל כוחות על ואף אחד לא יכל לנצח אותו (כמו נמרוד, ועשו שהרג בסוף את נמרוד ,אחרי שגנב לו את בגדי האדם ה-1 שהיו ברשותו לבשם וניצח את נמרוד ,שאף אחד לא הצליח לפניו)), וכך ביומיום אנו עם בגדים צואים מתעסקים רק בצורתם החיצונית או אם הם מותגים-  ללא ממש תוכן רוחני ודוקא בפורים אנו מתחפשים- משנים ביגוד ,בתקוה שאלו בגדי המלך, הקב"ה ,בגדי מלכות כמו הכהן הגדול, ולא ההפיך.  למידע על סדנת פורים לחץ
 
בברכת ביאת המשיח דבורה אור חיה (קרולינה)


בשבת שירה -פרשת בשלח סגולות עצומות
לזיווג ,פרנסה, פריון, בריאות
מאמר וכלים מורחבים, על- עב שמות הקודש, בקיעת ים סוף,
שירת הים, פרשת המן ועוד!
לכל זה ועוד לחצולמאמר על הבעל שם טוב הקדוש לחץ


למאמר -ספירת העומר מימות בית המקדש ועד היום מה עושים למה? ומה זה אומר לי היום? לחץ
 

 למאמר על 7 של פסח- בקעית ים סוף סגולה לזיווג פרנסה  בריאות לחצו

מאמר: הסגולות ב-12 הימים הראשונים של חודש ניסן 
חודש ניסן חודש הניסים שבו אפשר לצאת מתקיעויות של שנים.
מא' ניסן ועד יב' ניסן כלומר ב-12 הימים הראשונים של ניסן
יש אפשרות לקבוע מה קורה במשך השנה. 12 ימים בניסן,
כנגד כל אחד מהשבטים של עם ישראל ובהקבלה ל-12 חודשי השנה,
להמשך המאמר לחצו


מאמר- מהו הילינג יהודי קבלי ? ואיך אני יכול לרפא את עצמי ואחרים? לחצו למאמר

מאמר-
   "הכל צפוי והרשות נתונה האם יש לנו גורל או בחירה חופשית?  לחצו למאמר

 מאמר- י"ט כסלו: חג הגאולה, האדמור הזקן, הבעש"ט חודש כסלו      למאמר לחץ
  
  למאמר- הסודות של חג החנוכה:  פנימיות, גימטריות הלכות ועוד      לחצו כאן

 
 קבל במתנה 8 הדרכות וידאו לחגים +מאמרים - הדרכות קריטיות לגורל שלך ,לכל השנה !
הסודות בחודש אלול, ראש השנה, יום כיפור ולסוכות להשגת מטרות ולגמר חתימה טובה א-מ-ן 

מחודש אלול ועד יום הושענא רבה אנו נכנסים לימים קריטיים שקובעים לנו את מה שהולך לקרות לנו כל השנה,

ל-8 הדרכות מתנה לחגים לחצו


 להלן- 3 הדרכות ליום כיפור: 
א. התרת נדרים, קללות שבועות ,ביטול עין הרע וכד
ב. הכנה רוחנית ונפשית ליום כיפור

ג. מאמר על יום כיפור, נוסח הכפרות המלא והנהגות בתפילה

לסרטונים  -התרת נדרים  והכנה רוחנית ליום כיפור לחץ כאן

 

מאמר על יום כיפור, נוסח הכפרות המלא והנהגות בתפילה 

 יום כיפור הינו יום הרחמים ולא יום הדין, היום בו יורדות 13 מידות הרחמים!!! כל מידות הרחמים
ושבאמצעות הכלים של: הצום (כנגד התשובה) התפילה והצדקה עולים למדרגת מלאכים לספירת בינה, שם אין דינים - כלומר אין צרות עדיין בכלל

ומספירת בינה, ניתן לשנות הכל, את כל ההחלטות הרעות , ניתן לשנות שנים של סבל לברכה,

היום הזה כולו, איך שהוא בנוי, נועד לגרום לשינוי, זה תוי בנו,

איך נקבע מה התאריך של יום כיפור?

יום כיפור הוא -אותו יום שה' אמר למשה רבינו: "סלחתי כדבריך" לאחר 39 ימים של תחינות מצד משה רבינו ,שיסלח לעם ישראל על חטא העגל, וביום ה-40 הוא קיבל את הסליחה לעם ישראל מצד ה' שאמר לו "סלחתי כדבריך" כלומר - טוב עזוב אותי כבר,- אני סולח

יום זה הוא היום שנקבע בו יום כיפור שבו ה' סולח לכולנו,אך אנו צריכים, חייבים להשתנות לטובה, לפחות לנסות להשתדל וליישם.
ומי שמשתמש ב-3 הכלים לשינוי הגורל שהם: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה" שהם מוטמעים ממש בתוך יום קדוש זה,
ושעובר את היום הזה באמת בצום (שזה כנגד התשובה) בתפילה , ועושה את הפידיון נפש שעושים ממש מחר

שמעבירים את הכסף מסביב לראש 3 פעמים על כל אחד, ואומרים את הנוסח הבא שבסידור ליום כיפור


"בְּנֵי אָדָם יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת, אֲסִירֵי עֳנִי וּבַרְזֶל: יוֹצִיאֵם מֵחֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת, וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם יְנַתֵּק:
אֱוִילִים מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם, וּמֵעֲווֹנוֹתֵיהֶם יִתְעַנּוּ: כָּל אֹכֶל תְּתַעֵב נַפְשָׁם, וַיַּגִּיעוּ עַד שַׁעֲרֵי מָוֶת:
וַיִּזְעֲקוּ אֶל אֲ־דֹנָי בַּצַּר לָהֶם, מִמְּצֻקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם: יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וְיִרְפָּאֵם, וִימַלֵּט מִשְּׁחִיתוֹתָם:
יוֹדוּ לַא־דֹנָי חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם: אִם יֵשׁ עָלָיו | מַלְאָךְ מֵלִיץ, אֶחָד מִנִּי אָלֶף, לְהַגִּיד לְאָדָם יָשְׁרוֹ:
וַיְחֻנֶּנּוּ, וַיֹּאמֶר, פְּדָעֵהוּ מֵרֶדֶת שַׁחַת, מָצָאתִי כֹפֶר:
זֶה חֲלִיפָתִי, זֶה תְּמוּרָתִי, זֶה כַּפָּרָתִי. זֶה הַכֶּסֶף יֵלֵךְ לִצְדָקָה, וַאֲנִי אֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרֻכִּים וּלְשָׁלוֹם:,


במילים "זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי" מסובבים את הכסף מעל הראש שלוש פעמים

אומרים את כל התפילה שלוש פעמים.

את כסף ה'כפרות' נותנים לצדקה. 


כלים אלו יוצרים את השינוי המאסיבי שרק יום כיפור יכול ליצור,

לא להעביר את היום הזה כאילו זה סתם יום מעניין , מנוחה, אנתרופולוגי ורק לצאת עם האופנים עם הילדים.
גם אלו שבחיים לא היו בבבית כנסת עשו לעצמיכם טובה תגיעו

בתחילת התפילה, ממש חשוב- להגיע לתפילה ישר אחרי הדלקת נרות .
למה?- יש את תפילת כל נדרי- שמתירים את כל הנדרים, הקללות ,החלומות הרעים שנדרנו
או קללנו עצמינו או אחרים, או אחרים אותנו,  לא לפספס את זה, ולא לפספס כלום.

בסוף התפילה - תפילת נעילה זה הרגע שעלינו לדרגת יחידה אחדות שלמה ,
שם אין בכלל גורל או דינים משם אפשר לשנות הכל בתפילה הזו "תנו גז"!!!
ובתקיעת השופר צעקו את כל הבקשות שלכם זהו רגע מכריע ממש!

זהו יום אחד בשנה, שבו ניתנת ההזדמנות בה-ה' הידיעה לכל השינויים,
אך אנחנו צריכים להיות שם בנוכחות, בתפילה בהרכנת ראש, ברצון אמיתי לשינוי פנימי בצום ובלבן כמו המלאכים.

חשוב לא לשכוח -בנוסף לתפילות האישיות נא להתפלל על כלל מדינת ישראל בבקשה- על:
יועצים, מנהיגים טובים למדינת ישראל!!!! בממשלה, בצבא, במשטרה בבתי המשפט , בתקשורת, גשמי ברכה ,
אחדות העם הגנה ושמירה מאסיבית על כולם!!! ולסקל כל פיגוע משורשו!


​בהרשמה בטופס למטה- תקבלו מידית 3 הדרכות ליום כיפור:
א. התרת נדרים, קללות שבועות ,ביטול עין הרע  ב. הכנה רוחנית ונפשית ליום כיפור
ג. מאמר על יום כיפור, נוסח הכפרות המלא והנהגות בתפילה  שביעי של פסח בקיעת ים סוף: דבורה אור חיה (דבורה קרולינה חזן)

הי יקרים, בלילה זה חג פסח שיני שנקרא: 7 של פסח- בקיעת ים סוף לשניים ומעבר בני ישראל בתוכו

בקיעת ים סוף-זוהי דרגת האמונה הגבוהה ביותר ניתן להגיע אליה.
בעל הנתיבות שלום: אומר שיציאת מצריים זה השגת אמונה במוח,

לאחר מיכן הקפיצה לים סוף כשהמצרים מאחורינו זו השגת האמנה בלב שזוהי דרגה הרבה יותר גבוהה מסתם חשיבה על אמונה,

והדרגה הכי גבוה מושגת עכשיו בבקיעת ים סוף ממש שאז זוהי אמונה של האיברים שגם הגוף כולו וכל ישותו של האדם בדרגת הכתר והיא דרגת אמונה- בבחינת "כל עצמותי תאמרנה מי כמוך באלים ה'" כאשר האדם לא רק חושב שהוא מאמין אלא גם נמצא בביטחון בפנימיותו ובליבו שזה אמונת הלב ולא מתרגש מהמאורעות שעוברים עליו אם יש לו או אין לו כסף, בריאות, זיווג וכו' אלא בביטחון ש"כל מאורעותיו הן לטובתו" הכל פועל לטובתו גם אם לא יודע איך וכיצד והשם משגיח עליו בכל צעד שהוא עושה ועליו מוטלת האחריות להתגבר על הספקות ,חוסר האמונה ולהשליט אמונה וביטחון מוחלט בכל כולו שתגיע עד דרגת הגוף ממש,
שהגוף ממש , הדרגה הכי פחותה בנו שפועלת כביכול בקודים גשמיים בלבד, גם הוא יהיה בבטחון גמור שהשם שומר ומגן ועליו השגחה צמודה ,  ולדרגה הכי גבוהה זו ניתן להגיע בשביעי של פסח

זהו בעצם התאריך בו נבקע ים סוף לשניים לאחר יציאת מצריים זמן .כן ,לפני אלפי שנים נבקע הים לשניים.
למעשה ע"פי המדרש הוא נבקע ל-12 שבילים ולכל שבט היה שביל נפרד ,ואנו דאז ,עברנו את הים המפחיד הזה בביטחון ,כאשר בדרך- לאורך הים -גדלו עצי פרי, ועם ישראל  יכל  גם ,לאכול בדרך בעברו מצד לצד .
כמו בכל שנה האנרגיה הקוסמית הזו של בקיעת ים סוף יורדת אלינו וזה זמן מסוגל ל-2 דברים מרכזים שנקראים בקיעת ים סוף!
זיווג ופרנסה  .
אומרים: קשים מזונותיו של אדם כבקיעת ים סוף וקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. ולכן יום א'  בלילה-
7 של פסח -הוא זמן לבקיעת ים סוף הפרטית שלנו וגם הלאומית, בעניינים אלו ובכל העניינים.יש נוהגים להישאר ערים כל הלילה ללמוד תורה ,לקרוא תהילים ולהתפלל לבקיעת ים סוף האישית והכללית של כל עם ישראל, ובאשמורת הבוקר ,הזמן שבו נבקע ים סוף, (לפני נץ החמה), לקרוא בקול רם את שירת הים, שנמצאת בתורה, בפרשת בשלח ,בספר שמות פרק טו' פסק' א'
(או בכל סידור בתפילת שחרית).

שירת הים מתחילה במילים "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ואמרו לאמר אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים....ועד פסק' כא': ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים.
מומלץ אפילו להתחיל בסוף פרק יד' פס' ל' ולהמשיך לשירת הים. "ויושע ה' ביום ההוא.."
זה הזמן ל"קרוע" את השמיים בתפילות ותחנונים בקול (לא רק בלב) ולבקש על הזיווג ואם יש אז על שלום בית, לפרנסה, הצלחה בריאות הכל וכן להגנה ושמירה על כל עם ישראל מכל ה"מצרים" התורנhים .
טרוריסטים למיניהם שרוצים לפגוע בעמינו. וכן לריפוי הפצועים ולשחרור כל השבויים.


מקור-פרקי אבות, פרק ו, ומסכת מגילה, דף טו עמוד א 
 

  סגולות לפסח - דבורה קרולינה חזן

המצווה המרכזית בפסח: "והגדת לבנייך"- לא לחפף אותה ולקפוץ ישר לאוכל באגדה עצמה סודות נוראיים .  סיפור ממיס כל התנגדות ומחבר בין אנשים.  ניתן להחיות את ההגדה לעשות אותה בתיאטרון, חידונים, או בכל דרך שהיא. (בנוסף לטקסט המקורי ,לא במקום), המצוה להגיד לבנים ולבנות היא של ההורים.
3 זמנים בליל הסדר לקבלת בקשות:
 1. לבקש בקשות בזמן "מה נשתנה הלילה הזה" זה הזמן לבקש בקשות להגיד: מה נשתנה? (לשאול את ה') גם שנה שעברה ,לא היה לי בית, גם עכשיו (ואז מה נשתנה- אני מחכה לשינוי!) תביא שינוי, מה נשתנה? גם בשנה שעברה הייתי בחובות גם היום- אז מה נשתנה? תשנה כבר וכך הלאה.
 2. בזמן  שפותחים את הדלת לאליהו הנביא שיבוא ואומרים: "שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך" נכנסים הקב"ה והשכינה ואליהו הנביא מבשר הגאולה. זה הזמן לבקש הכל. כי זה הזמן שיעקב ביקש את כל הברכות מיצחק ועשו בא וכבר לא יכל לקבל את הברכות, כי ליעקב כבר ניתן הכל. ועשו אומר ליצחק: מה לא השארת לי כלום? ואז יצחק מוציא את האפיקומן כדי להראות לו שזה לאחר זמן אכילת אפיקומן –  יצחק אומר לו:" לא נשאר כלום לתת לך" (כי אחרי האפיקומן בסדר פסח ,לא אוכלים כבר כלום).
 3. פעם שלישית זמן מסוגל לבקש: בזמן אכילת האפיקומן כל הברכות אז מתקיימות לברך על מה שרוצים ולהגיד אמן (מי ששומע).
סגולה גדולה בזמן ביעור חמץ
10 פירורים שמחביאים ומחפשים ומבערים את החמץ מולם לכתוב 10 פתקים בתוך שקיות של כל הצרות שאת/ה רוצה לבער מקרבך ומביתך ומילדיך.
ב- 10 הפתקים לכתוב את כל הצרות וכשאת שורפת את ביעור חמץ להוסיף את הפתקים ומעבירים את רוע הגזירות!!! מבטלים את החמץ, וגם את החמץ בלב, הצרות, ומבטלים גזירות.
"חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים"
המילה המרכזית בפסח היא המילה "כאילו": זה הזמן לבקש אפילו על דברים רטרו אקטיביים, לבקש: מה שאמרתי שאני מצטערת עליו-כאילו לא אמרתי ( אם דיברתי דברים בטלים, לשון הרע... או מעשים שאני רוצה לבטל אותם ,אומרים: כל מה שעשיתי, אמרתי ,חשבתי שהוא לרע ,בטל זאת -כאילו לא אמרתי.
סגולה עצומה ומדהימה לקרוא את אגרת ר' שמשון מאוסראפליא הי"ד- (סודות מדהימים מפי האר"י הקדוש שפוענח ע"י ר' שמשון)  מיד לאחר אמירת סדר קרבן פסח בערב פסח לאחר חצות- ניתן למצוא אותה באינטרנט או בהגדה של פסח עם פירוש אור זרוע- של הרב שיק 
ניתן למצוא אותה בבית אושר השאר פרטיך ונדוור לך את האיגרת! צור קשר
 

 

 
 
בברכת ניסים ונפלאות דבורה אור חיה (קרולינה) מיסדת בית אושר    

 

סדותיה המופלאים של תפילת שמע ישראל להגנה ,בריאות ושפע 
מאת :דבורה קרולינה חזן כל הזכויות שמורות


למה אפילו יהודי שלא מאמין בכלום בשעת אמת, ימצא את עצמו צועק "שמע ישראל"?מדוע התפילה הזו נמצאת הן בתוך התפילין והן במזוזות? מה יש בתפילה זו שאנו אומרים אותה 3 פעמיים ביום(כולל קריאת שמע על המיטה)? בהתבוננות עמוקה בתפילה, אנו נשארים נפעמים אל מול המופלא. כל התפילה כולה כאילו תוכננה ע"י מעצב על שיודע סדרי בראשית ,שום בר אנוש לא יוכל לתכנן כזה דיוק . התפילה הזו כתובה בתורה ונתנה למשה ר' בהר סיני. בוא נעמיק בה.   
 
  
המשפט: " שמע ישרא-ל. ה' אלוקינו ה' אחד" מורכב מ-6 מילים.
המשפט: "ברוך ש-ם כבוד מלכותו לעולם וע-ד" מורכב מ-6 מילים.

שני המשפטים יחד מורכבים מ 12 מילים המקבילות ל 12 שבטי ישראל.
האם זה מקרי? אם נספור את האותיות המרכיבות את שני המשפטים נגיע למספר 49. זהו מספר האותיות המרכיב את שמות שבטי ישראל, כפי שהם כתובים בתורה.
בהמשך התפילה כתוב "...והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם" מדוע מוזכרת דווקא מצוות ציצית ולא מצווה אחרת כמו: שבת או נידה?
הציצית נבחרה כי בה מקודדות כל תרי"ג המצוות:
תרי"ג=613. סכום אותיות המילה ציצית = 600 בציצית הפיזית יש 8 חוטים (בכל פתיל) כשבכל אחד מהם ישנם 5 קשרים. 5+8=13 = 13 היא גימטריה (ערך מספרי) של המילה:אחד  ו-י"ג מידות הרחמים. כל התפילה קשורה לאחדות השלמה ,לאלוקות ולאהבה ללא גבולות ומייצרים.
אם נספור את כל המילים בתפילת שמע נגיע ל 248=רמ"ח איברים.
רמ"ח איברים (248 )+ שס"ה (365) גידים = תרי"ג (613( מצוות. (רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה ביחד תרי"ג) אם נספור את כל האותיות בתפילת שמע נגיע ל 613=תרי"ג מצוות 

כלומר: כל מילה בתפילת שמע היא כנגד תרי"ג מצוות (613)  כלומר מקבילה לרמ"ח  איברים(248)  ושס"ה גידים (365) 

דהיינו: כל מילה בתפילת שמע היא כנגד איבר, גופני, נפשי ,רוחני ונשמתי שבנו.  ולכן קריאת שמע ישראל יכולה לרפא כל אחד מאיברינו ואת כל כולנו.
הסתכלות התורה על האדם הינה הסתכלות הוליסטית. כל מצווה בתורה, היא כנגד  אחד מאיברינו, כל מצווה מגיעה על מנת להעניק בריאות לאיברינו. קיום מצוות מרפא, ואי קיום מצווה,היא בעצם פגימה באחד מהאיברים הפיזיים, הנפשיים או הרוחניים שבנו.
כשמתפללים  "שמע ישראל "אנו מתחברים,לגן עדן. מעל הגורל ,מעל עץ הדעת טוב ורע, ישר לעץ החיים . מתחברים לקוד הנשמתי היהודי שלנו, אל עצמינו, מעל הזמן ולמרחב, מקום של אחדות שלמה,חסר קונפליקטים. שם אין טראומות, או מחלות או צרות הכל טוב.התפילה הזו  היא הקוד, לאיזון לבריאות ,לאחדות, להגנה ולשלמות בנו.

היות וב"שמע ישראל", טמונים כל הרפואות וכל הסודות לריפוי ,איזון ושפע וכל מילה היא כנגד אחד מאברינו  הגופנים, הנפשיים, והרוחניים. נלמד כל משפט לאיזה איבר משויך, מה הסודות הטמונים בה, ואיך לטפל בנו ובאחרים באמצעות תפילה זו והילינג
(ריפוי אנרגטי).

נפתח קורס הצופן, באינטרנט! הילינג שמע ישראל ,לקבלת כל הברכות ניתן עוד להיצטרף למידע על הקורס לחץ כאן

להרשמה שלא דרך האתר,  צור קשר ,
וכתוב שהינך רוצה להירשם למיני קורס "הילינג שמע ישראל" ונחזור אליך להרשמה בפועל
 ניתן גם בטלפון שלנו: 
0547826866  

 נשמח לראותכם, באהבה גדולה,דבורה אור חיה (קרולינה) חזן, מייסדת שיטת הילינג "אור החיים". 
 

  סוכות- על הושענא רבה וסגולותיה לשינוי הגורל         7 של סוכות- ליל הושענא רבה התשע"ג 6/10/12
 
 
 מאת- דבורה קרולינה חזן- מייסדת בית אושר המרכז הבינלאומי ללימודי הילינג וקואוצ'ינג ממקורות ישראל-כל הזכויות שמורות- 
 
ליל הושענא רבה, זהו ליל מסוגל ביותר אם לא לומר קריטי לחיים שלנו בשנה זו, ישנן כמה מועדים שלא חוזרים יותר מפעם אחת בשנה. מועדים קריטיים נקודות ציון ,שמשפיעות על כל השנה. אחת מרכזית שבהן זה הושענא רבה. על מה מדובר בכלל ומה מקור השם?
 
 
מקור בהשם הושענא רבה
 
ביום האחרון של סוכות ביום שאנו מארחים בסוכה "אושפיזין" את דוד המלך, זהו היום שנקרא הושענא רבה, מקור השם בנוי מחלקים. הושע נא' מה הכונה הושע נא? הכונה הושע 51 (זוהי הגימטריא של המספרים נא') כלומר ביום ה-51, אנו מבקשים מה': הושע תשועה רבה לנו. ביום הנא- ה-51. ממתי? מראש חודש אלול ועד 7 של סוכות- ליל הושענא רבה יש 51 יום.
 
אלול נקבע כחודש הסליחות. למה וכיצד?
 
 היות וכאשר עם ישראל חטא בחטא העגל במדבר, משה רבינו שובר את לוחות הברית וטס ישר שוב להר סיני לבקש סליחה על עם ישראל. היום הזה שבו הוא חוזר להר סיני לבקש סליחה על חטא העגל, הוא ראש חודש אלול ולכן נקבע אלול כחודש הסליחות.
 40 יום מבקש משה רבינו שה' ימחל לנו, ביום ה-40 נעטר ה' לבקשתו ואז הוא אומר למשה רבינו- "סלחתי כדבריך!" היום הזה , יום ה-40 מרגע עלייתו של משה רבינו שוב להר סיני הוא יום הכיפורים! היום שה' אמר "סלחתי כדבריך" ונקבע לדורות כיום כפרה, שבו יורדות 13 מידות הרחמים על כולנו, היום הכי מסוגל לכפרה. האנרגיה השולטת ביום זה היא של, רחמים גלויים ללא דינים כלל. ולכן לא שולטת עין הרע ביום כיפור.
 
 בראש השנה אנו נכתבים למה שהולך לקרות לנו, ביום כיפור נחתמים החותם הפנימי, ובהושענא רבה יש את הגושפנקא הסופית, הוצאת הפסק דין מהכוח אל הפועל, אך בדרך כשהמלאכים רצים עם "מה שנחתמנו השנה", להעביר את זה "להוצאה לפועל" בשמיים, יש עוד אפשרות לערער ולשנות ולשפר את "פסקי הדין", זהו היום ה-7 של חג סוכות, ליל הושענא רבה, ולשם כך, ע"מ לשפר את פסקי הדין שנהיה כתובים לחיים הרבה יותר טובים מכל הבחינות, יש לנו את ליל הושענא רבה, שבו נשארים ערים כל הלילה ומתפללים.
 
 
מה מתפללים:
 
 1. תפילות מהלב בקול רם (ולא רק בלב פנימה) כי דיבור יוצר מציאות, וכל העולם נברא דך הדיבור ולכן עם הדיבור אנו יוצרים מציאות. על מה מתפללים? על הכל!!! עלינו, ילדינו, בני זוגינו, אהבה, פרנסה טובה וקלה, אהבה, שמחה, איזון, זוגיות, זרע בר קימא הכל... מתפללים גם על כל המכרים, חברים, הורים מורים, ועל כל עם ישראל כולו, שתהיה  לנו שנה נפלאה, שנה גשומה, של משיח בא, של אהבה אינסופית בין איש לרעהו של שלום ושלוה, של מנהיגים טובים לאומה וכד'
 2. מתפללים את כל ספר משנה תורה שהוא ספר דברים, אותו כתב משה רבינו בעצמו.
 3. מתפללים תהילים רצי לחלק אותן ל-7 ימי השבוע ואחרי כל יום לקרוא חלק מהסליחות אותן קראנו בסליחות ובראש השנה ויום כיפור:  "כתבינו בספר חיים" כתבינו בספר פרנסה טובה".. וכד, למעשה יש סידורים בהם יש תיקון הושענא רבה ובהם יש הכל.
 4. קוראים ולומדים מספר עין יעקב, אידרא זוטא, בזוהר וכד'.
ברוב בתי הכנסת בארץ יש שיעורי תורה כל הלילה מומלץ ללכת לשמוע חלק, אך עיקר העיקרים זה לא לשמוע שיעורים, אלא לנצל את הזמן הכי מסוגל הזה לגרום לעוד שינוי טוב לקרות, אחכ' בסוף שמיני עצרת שמחת תורה, נגמר הזמן המסוגל הזה לשינוי השנה הקרובה, וכל שינוי אפשרי תמיד, אך הרבה יותר קשה אחרי שנגמרו "הדיונים" בתיק שלנו ואין לנו אפשרות "לערעור".
שימו לב הגורל שלנו איננו "מונחת משמיים" איננו אקראי, הוא נכתב לפי המעשים שלנו, משפרים את עצמינו, משפרים את הגורל.
עם עלות השחר אפילו בנץ החמה, מתפללים שחרית של סוכות, ובסוף התפילה חובטים ברצפה 5 ערבות.
 
מה זה המנהג הזה לחבוט 5 פעמים 5 ערבות?
 
זהו מנהג הנביאים הראשונים , שהיו חובטים ערבות להוציא הקליפות, ולהמתיק דינים: אומרים -"חביט חביט ולא בריך" ואז חובטים ברצפה, עדיף בעפר ולא ברצפה מרוצפת ואם יש רק רצפה מרוצפת ניתן לשים קצת חול בה, וכל פעם שחובטים את הערבות (חובטים את כולם יחד ) מדמיינים אחת מ-5 אותיות- ם ן ץ ף ך, אותיות מנצפ"ך כשהן כתובות בתור אותיות סופיות ממתיקות דינים משנים את הצרות למתוקות.
 אז חובטים את 5 הערבות 5 פעמים וכל פעם מדמיינים אחת  מאותיות מנצפ"ך- כתובות כך: ם ן ץ ף ך. לפני זה אומרים כאמור: "חביט חביט ולא בריך"
נהניתם? תרם לכם? העבירו לכל החברים שתפו במייל, בפייסבוק בטוויטר בלינקדן וכו'
אוהבת מכל הלב :דבורה קרולינה (דבורה אור חיה) חזן מנכ"לית בית אושר
 
 

   למה נקבע יום כיפור?  ומה זה נותן בכלל?

מאת- דבורה קרולינה חזן (דבורה אור חיה) מנכ"לית בית אושר יום כיפור התשע"ג

 

תקציר המאמר: מה זה הבאסה הזו של הצום? מה הקטע בכלל? ולמה ללכת בלבן ולהתפלל כל היום? ואיך נעבור את יום הכיפורים עם מקסימום תוצאות?

זכרו יום כיפור הינו יום הרחמים ולא יום הדין, היום בו יורדות 13 מידות הרחמים!!! כל מידות הרחמים ושבאמצעות הכלים של: הצום (כנגד התשובה) התפילה והצדקה עולים למדרגת מלאכים לספירת בינה, שם אין דינים - כלומר אין צרות עדיין בכלל
ומספירת בינה, ניתן לשנות הכל, את כל ההחלטות הרעות , ניתן לשנות שנים של סבל לברכה,
היום הזה כולו, איך שהוא בנוי, נועד לגרום לשינוי, זה תלוי בנו,

איך נקבע מה התאריך של יום כיפור?
יום כיפור הוא -אותו יום שה' אמר למשה רבינו: "סלחתי כדבריך" לאחר 39 ימים של תחינות מצד משה רבינו ,שיסלח לעם ישראל על חטא העגל, וביום ה-40 הוא קיבל את הסליחה לעם ישראל מצד ה' שאמר לו "סלחתי כדבריך" כלומר - טוב עזוב אותי כבר,- אני סולח
יום זה הוא היום שנקבע בו יום כיפור שבו ה' סולח לכולנו, אך אנו צריכים, חייבים להשתנות לטובה, לפחות לנסות להשתדל וליישם. ומי שמשתמש ב-3 הכלים לשינוי הגורל שהם: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה" שהם מוטמעים ממש בתוך יום קדוש זה, ושעובר את היום הזה באמת בצום (שזה כנגד התשובה) בתפילה , ועושה את הפידיון נפש שעושים:

שמעבירים את הכסף מסביב לראש 3 פעמים על כל אחד, ואומרים את הנוסח שבסידור ליום כיפור "......אסירי עני וברזל..... זה הכסף ילך לצדקה ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום (נא להסתכל בסידור ליום כיפור לנוסח המלא או לחפש באינטרנט)

כלים אלו יוצרים את השינוי המאסיבי שרק יום כיפור יכול ליצור,
לא להעביר את היום הזה כאילו זה סתם יום מעניין , מנוחה, אנתרופולוגי ורק לצאת עם האופנים עם הילדים. גם אלו שבחיים לא היו בבבית כנסת עשו לעצמיכם טובה תגיעו
כולם מתלבשים בלבן למה? כי ביום הזה אנו בבחינת מלאכים, לא אוכלים ולא שותים (כמו המלאכים) , מופרשים מכל ססמן פיזי שהוא , ע"י הצום התפילה והתשובה שזה גם הצום (הצום הוא כאמור כנגד התשובה) גם חשבון נפש אישי שאנו עושים מה אנו צריכים לשנות ולתקן בחיינו ובנו, אנו עולים למימד הרוחני, ממש לגן עדן. ומישם מגן עדן עליון אפשר לקבל את כל הברכות לכל השנה.

בתחילת התפילה, ממש חשוב- להגיע לתפילה ישר אחרי הדלקת נרות . למה?- יש את תפילת כל נדרי- שמתירים את כל הנדרים, הקללות ,החלומות הרעים שנדרנוו או קללנו עצמינו או אחרים או אחרים אותנו,  לא לפספס את זה, ולא לפספס כלום.

בסוף התפילה - תפילת נעילה זה הרגע שעלינו לדרגת יחידה אחדות שלמה , (יש 5 דרגות רוחניות שנקראות נר"ו חי קיצור של : נפש,  רוח, נשמה, ויחידה)  ביום כיפור אנו מגיעים לדרגת יחידה! הדרגה הכי גבוהה שלא ניתן להגיע אליה בשום דרך אחר, במימד זה, אין בכלל גורל, צרות, מחלות, חובות , יסורים או דינים בכלל.                                                                                                 משם אפשר לשנות הכל! בתפילה הזו - תפילת נעילה שכשמה כן היא - נועלת וסוגרת את יום הכיפורים בשיא ממש בשיא אחרי שהתקדשו יום שלם, הזדככנו ניטהרנו והגענו לפסגת "האוורסט" לפסגה הרוחנית הכי עוצמתית לגן עדן עליון ממש, בתפילה זו-"תנו גז"!!! ובתקיעת השופר צעקו את כל הבקשות שלכם זהו רגע ממש להתחבר לטוב הגמור ולגרום לזה להתרחש בחייכם!

זהו יום אחד בשנה, שבו ניתנת ההזדמנות בה-ה' הידיעה לכל השינויים, אך אנחנו צריכים להיות שם בנוכחות, בתפילה בהרכנת ראש, ברצון אמיתי לשינוי פנימי בצום ובלבן כמו המלאכים. כן יהיה רצון, שכולם נחתמים לאלתר לגמר חתימה טובה, לישועה לגאולה, לאהבה, לבריאות ולזוגיות טובה וכן להרבה כסף בקלות ובכיף

חשוב לא לשכוח -בנוסף לתפילות האישיות נא להתפלל על כלל מדינת ישראל בבקשה- העבירו מאמר זה לכולם

בברכת כל הברכות לשנה טובה תחתמו - אמן!
לוידאו מקסים של יעקב חזן מנכ"ל אתר הטיפולים מרחוק של הבעל שם טוב הקדוש, ומטפל בחסד על:                                           הכנה רוחנית ליום כיפור, תקבלו הפתעה מצויינת בוידאו ,מה שחשבתם שזה יום כיפור, הוא לא מה שזה!


 
הדרכת וידאו גורלית לראש השנה

האם ראש השנה מסתכם בשליחת שנות טובות?
אכילת תפוח בדבש ,? ופגישה של כל הדודות, והאחיינים שכל השנה לא ראינו?

מסתבר שראש השנה הינו חג גורלי! בו נקבע הגורל שלנו לכל השנה הבאה!!!

מה זה באמת ראש השנה?

איך לדאוג שניכתב וניחתם לשנה נהדרת פוריה עשירה ובריאה

ומה עושים לשם כך בחג!לצפיה בהדרכת הוידאו הגורלית על ראש השנה לחצו כאן
 
 

סודותיה המופלאים של תפילת שמע ישראל להגנה ,בריאות ושפע 
מאת :דבורה קרולינה חזן כל הזכויות שמורות

למה אפילו יהודי שלא מאמין בכלום בשעת אמת, ימצא את עצמו צועק "שמע ישראל"?מדוע התפילה הזו נמצאת הן בתוך התפילין והן במזוזות? מה יש בתפילה זו שאנו אומרים אותה 3 פעמיים ביום(כולל קריאת שמע על המיטה)? בהתבוננות עמוקה בתפילה, אנו נשארים נפעמים אל מול המופלא. כל התפילה כולה כאילו תוכננה ע"י מעצב על שיודע סדרי בראשית ,שום בר אנוש לא יוכל לתכנן כזה דיוק . התפילה הזו כתובה בתורה ונתנה למשה ר' בהר סיני. בוא נעמיק בה.   
 

  
המשפט: " שמע ישרא-ל. ה' אלוקינו ה' אחד" מורכב מ-6 מילים.

המשפט: "ברוך ש-ם כבוד מלכותו לעולם וע-ד" מורכב מ-6 מילים.

שני המשפטים יחד מורכבים מ 12 מילים המקבילות ל 12 שבטי ישראל.

האם זה מקרי? אם נספור את האותיות המרכיבות את שני המשפטים נגיע למספר 49. זהו מספר האותיות המרכיב את שמות שבטי ישראל, כפי שהם כתובים בתורה.

בהמשך התפילה כתוב "...והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם" מדוע מוזכרת דווקא מצוות ציצית ולא מצווה אחרת כמו: שבת או נידה?

הציצית נבחרה כי בה מקודדות כל תרי"ג המצוות:

תרי"ג=613. סכום אותיות המילה ציצית = 600 בציצית הפיזית יש 8 חוטים (בכל פתיל) כשבכל אחד מהם ישנם 5 קשרים. 5+8=13 = 13 היא גימטריה (ערך מספרי) של המילה:אחד  ו-י"ג מידות הרחמים. כל התפילה קשורה לאחדות השלמה ,לאלוקות ולאהבה ללא גבולות ומייצרים.

אם נספור את כל המילים בתפילת שמע נגיע ל 248=רמ"ח איברים.

רמ"ח איברים (248 )+ שס"ה (365) גידים = תרי"ג (613( מצוות. (רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה ביחד תרי"ג) אם נספור את כל האותיות בתפילת שמע נגיע ל 613=תרי"ג מצוות 

כלומר: כל מילה בתפילת שמע היא כנגד תרי"ג מצוות (613)  כלומר מקבילה לרמ"ח  איברים(248)  ושס"ה גידים (365) דהיינו: כל מילה בתפילת שמע היא כנגד איבר, גופני, נפשי ,רוחני ונשמתי שבנו.  ולכן קריאת שמע ישראל יכולה לרפא כל אחד מאיברינו ואת כל כולנו.

הסתכלות התורה על האדם הינה הסתכלות הוליסטית. כל מצווה בתורה, היא כנגד  אחד מאיברינו, כל מצווה מגיעה על מנת להעניק בריאות לאיברינו. קיום מצוות מרפא, ואי קיום מצווה,היא בעצם פגימה באחד מהאיברים הפיזיים, הנפשיים או הרוחניים שבנו.

כשמתפללים  "שמע ישראל "אנו מתחברים,לגן עדן. מעל הגורל ,מעל עץ הדעת טוב ורע, ישר לעץ החיים . מתחברים לקוד הנשמתי היהודי שלנו, אל עצמינו, מעל הזמן ולמרחב, מקום של אחדות שלמה,חסר קונפליקטים. שם אין טראומות, או מחלות או צרות הכל טוב.התפילה הזו  היא הקוד, לאיזון לבריאות ,לאחדות, להגנה ולשלמות בנו.

היות וב"שמע ישראל", טמונים כל הרפואות וכל הסודות לריפוי ,איזון ושפע וכל מילה היא כנגד אחד מאברינו  הגופנים, הנפשיים, והרוחניים. נלמד כל משפט לאיזה איבר משויך, מה הסודות הטמונים בה, ואיך לטפל בנו ובאחרים באמצעות תפילה זו והילינג (ריפוי אנרגטי). אתם מוזמנים לסדנת: הילינג "שמע ישראל": תיאוריה ותרגול , שתתקיים בבית אושר – המרכז הבינלאומי ללימודי הילינג וקואוצ'ינג ממקורות ישראל. ויצמן 54 כ"ס קומה א' , ביום ד' 9/2 ב-17.45-22.00 טל' 0547826866    נשמח לראותכם, באהבה גדולה,דבורה אור חיה (קרולינה) חזן, מייסדת שיטת הילינג "אור החיים". למידע מורחב על הסדנה            

 
 מה זה חג שבועות? מהי פנימיות החג? איך להתכונן אליו?
+ תרגיל מדהים לשינוי החיים בחג שבועות
:  מאמר+ וידאו אותנטי
שצולם בתוך בית מדרשו העתיק של הבעל שם טוב לחץ


לסדרת מאמרים על חלומות ופתרונן שינה מטעינה ומוארת ופיתרון לאינסומניה נדודי שינה לחץ
 
 
בס"ד                                                                                           
ברכת החמה, ביאת המשיח ואחדות ישראל
יקרים, ימים אלו קריטיים יש להישאר בשמחה ,באיזון ובטוב לבב. למרות המהמורות שבאות ומתרגשות עלינו, הצרות והמצוקות, לחייך, לבטוח ולהאמין שהכל טוב. טוב ממש, לא רק בכאילו אלא בפועל כל מה שקורה טוב הוא, וברגע שרואים זאת ,מאמינים בזאת, כל הדינים מתמתקים בשורשם והחובות נהפכות לזכיות הרע הופך לטוב, לטוב ממש.. אנו בתחילת מהלך שרק ה' ואנחנו נקבע את מהותו. כידוע השנה זו שנה קריטית קוסמית, זו שנה שבה מתרחשת ברכת החמה.
ברכת החמה מתרחשת רק פעם כל 28 שנה כשהיא גומרת מחזור שלם, השנה היא מתרחשת ביום רביעי יד' ניסן בוקרו של ליל הסדר . למה זה חשוב? כי ביום רביעי ,נבראו המאורות כלומר השמש נברא ביום הרביעי לבריאה. ומצב שבו אנו מברכים אותו על סיום מחזור שלם (סיבוב שלם) ותחילתו של חדש בדיוק ביום שהוא נולד, יום ד' ,נותנת אפשרות לברוא מחדש את השמש של ביאת המשיח שמש אחרת לחלוטין ,שמאירה ורואים- לא חשוך, רואים את האור- הטוב, הבורא לא בהיחבא כאן אלא בהתגלות אישית לכל אחד.
מצב כזה שברכת החמה יוצאת בדיוק ביום ד' (יום בריאתה ע"פי התורה) קרתה רק פעמיים בהיסטוריה האנושית , ביציאת מצריים ועם הנס של פורים בזמן אסתר ומרדכי , 2 זמנים אלו היו זמנים של גאולה ממש, וזה קורה בפעם ה-3 בהיסטוריה עכשיו ממש. ביום ד' יד' ניסן יש לעשות אותה עם הנץ החמה.(ניתן למצוא אותה בסידור בשם: ברכת החמה)
דברים לא קורים סתם, אם זה קרה רק פעמיים לפני זה בזמן של גאולה, זה סימן, סימן ברור כשמש, שיש אפשרות ממשית לביאת המשיח ,עידן של טוב ,לכל באהבה ובאחוה.
 מתי היתה גאולה במצריים ובפורים ומה ההשלכה של זה היום?  הגאולה באה כאשר העם היו במצב אנוש ,בעבדות נוראה, רצח עם והשמדה, וגם ירודים רוחנית ביותר . נאמר שבמצריים הגענו עד למקסימום טומאה- למט' (49) שערי טומאה .אולי היום אנו לא מרגישים שנמצאים במצב כזה,  אך בהחלט יש השמדת עם אישית. עם ישראל צריך לחזור לעצמו, לדרגתו הרוחנית האמיתית, צריך תחיה רוחנית. כתוב שבביאת המשיח לא יהיה רעב ללחם ולא צמא למים, אלא לדבר השם. כלומר אנו נזקקים לתחיה רוחנית, לחזור למקורות., לקדושת ישראל, לאחדות ואהבת איש את רעהו. מה עשו בפורים? כדי לבטל את השמדת העם: התפלל, צמו, חזרו בתשובה והתאחדו. אלו דברים שצריך לעשות היום.
להיות באחדות ,עם זה שמבין אותך, דומה לך, חושב כמוך, מאותו זרם פוליטי זה קל יחסית (גם זה לא ממש) אך הקשה, לאהוב את זה שאתה רגיל לשנוא, את אחיך. כתוב: " אל תשנא את אחיך בלבבו." כלומר גם אם אתה דתי ורואה שמאלנים שחושבים הפוך ממך, וגם אם אתה חילוני שחושב הפוך מדתיים.הניסיון הכי גדול זה לאהוב את השונה ממך, אבל שהוא אחיך, מה הכוונה? מישהו קרוב אליך, מעמך.
קל לאהוב עמים אחרים, ערבים ,נוצרים, טיבטים הודים, דרום אמריקאים, כי זה לא ממש נוגע בך, קשה לאהוב את זה ש"מקפיץ" אותך, כי הוא חושב הפוך ממך והוא מעמך. ולכן הניסיון הוא לאהוב את אחיך, אחיך ממש וגם עמך -שהוא כמו אחיך.
אנו נדרשים להעלות את תדר האהבה איש לרעהו לא רק בינינו לבין עמי העולם אלא בינינו לבין עצמינו. בין עם ישראל לבין עצמו. לקבל כל אחד באהבה לקרב ולהתקרב , לוותר על סטיגמות. זה קל על נייר, קשה בפועל. חילונים רואים דתי חרדי ואוטומטית "הפיוזים" שלהם עולים ל"תורים "ומחשבות כמו:             איזה שחורים, פאנטים. מצד שיני חרדים חושבים  על חילונים: איזו הפקרות. אולי לא יגידו ,אך יחשבו.                                                                                                העניין לשנות את החשיבה והלב, לאהוב באמת בלי תנאי את אחיך מעמך ששונה ממך, להתקרב לנסות להבין את השקפת עולמו אולי גם אתה תוכל ללמוד משהו ממנו.
השנה, שנת משיח אפשרות קוסמית לביאתו בענק ,וזה תלוי בנו באחדות ובאהבת ישראל. בית המקדש ה-2 נחרב על שנאת אחים והשנאה הזו חבר'ה משתוללת .פותחים טלביזיה ובמקום סבלנות, סובלנות ,דרך ארץ אתה רואה מראיינים ש"קורעים" את המרואיינים על המסך, זה נראה כמו קוליסאום -רק שבמקום האריה שטורף את המסכן התורן וכולם מריעים וצועקים, הכתבים/עיתונאים (לא כולם כמובן- זה הטרנד להביא רייטינג) הם האריות, המרואיינים- המסכן התורן, ואנחנו הצופים על המרקע- הקהל המריע . מפיצים שנאה ומלחמה פנימית, לשון הרע, במקום שיהיו, כלי לטוב ,הם כלי לרע מלבים את היצרים הנמוכים של נקמה נקמנות, זה מסווה אומנם, מוסווה, בראיון עיתונאי "אובייקטיבי" על המתנחלים ומציגים אותם כמו חיות פרא. מדובר על, אנשים נפלאים, מוסריים שמקריבים את חייהם במקומות שאף אחד לא היה מוכן לחיות,  הם חלוצים אמיתיים, הופכים אותם לאויב העם, ומלבים  שנאה, שנאה, שנאה. ואנחנו שותפים, למה? כי אנו רואים את זה ולא אומרים עצור , לעיתונות אל תפיצו יותר שנאה! וגם לא אומר עצור לעצמיך, על כל השנאה שאתה נושא בתוכך, אז גם אם אתה חושב הפוך, תאהב את אחיך .כן אהבה, זו לא מילה גסה ,ללא תנאי, לא מתי שיחשבו כמוך בדיוק, ינהגו כמוך .אלא עכשיו, ואם כך יקרה ,יש סיכוי טוב שאתה תיצור פה משיח תיצור את הטוב דרך אהבה והרגש הטוב שלך לעצמיך ולזולת.
 
 באהבה ובאחוה חג שמח, דבורה אור חיה (קרולינה) מיסדת בית אושר- המרכז לאהבת אחות ישראל ורפואה שלמה.
 

 
סגולות לפסח וברכת החמה
המצווה המרכזית בפסח: "והגדת לבנייך"- לא לחפף אותה ולקפוץ ישר לאוכל באגדה עצמה סודות נוראיים .  סיפור ממיס כל התנגדות ומחבר בין אנשים.  ניתן להחיות את ההגדה לעשות אותה בתיאטרון, חידונים, או בכל דרך שהיא. (בנוסף לטקסט המקורי ,לא במקום), המצוה להגיד לבנים ולבנות היא של ההורים.
3 זמנים בליל הסדר לקבלת בקשות:
 1. לבקש בקשות בזמן "מה נשתנה הלילה הזה" זה הזמן לבקש בקשות להגיד: מה נשתנה? (לשאול את ה') גם שנה שעברה ,לא היה לי בית, גם עכשיו (ואז מה נשתנה- אני מחכה לשינוי!) תביא שינוי, מה נשתנה? גם בשנה שעברה הייתי בחובות גם היום- אז מה נשתנה? תשנה כבר וכך הלאה.
 2. בזמן  שפותחים את הדלת לאליהו הנביא שיבוא ואומרים: "שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך" נכנסים הקב"ה והשכינה ואליהו הנביא מבשר הגאולה. זה הזמן לבקש הכל. כי זה הזמן שיעקב ביקש את כל הברכות מיצחק ועשו בא וכבר לא יכל לקבל את הברכות, כי ליעקב כבר ניתן הכל. ועשו אומר ליצחק: מה לא השארת לי כלום? ואז יצחק מוציא את האפיקומן כדי להראות לו שזה לאחר זמן אכילת אפיקומן –  יצחק אומר לו:" לא נשאר כלום לתת לך" (כי אחרי האפיקומן בסדר פסח ,לא אוכלים כבר כלום).
 3. פעם שלישית זמן מסוגל לבקש: בזמן אכילת האפיקומן כל הברכות אז מתקיימות לברך על מה שרוצים ולהגיד אמן (מי ששומע).
סגולה גדולה בזמן ביעור חמץ
10 פירורים שמחביאים ומחפשים ומבערים את החמץ מולם לכתוב 10 פתקים בתוך שקיות של כל הצרות שאת/ה רוצה לבער מקרבך ומביתך ומילדיך.
ב- 10 הפתקים לכתוב את כל הצרות וכשאת שורפת את ביעור חמץ להוסיף את הפתקים ומעבירים את רוע הגזירות!!! מבטלים את החמץ, וגם את החמץ בלב, הצרות, ומבטלים גזירות.
"חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים"
המילה המרכזית בפסח היא המילה "כאילו": זה הזמן לבקש אפילו על דברים רטרו אקטיביים, לבקש: מה שאמרתי שאני מצטערת עליו-כאילו לא אמרתי ( אם דיברתי דברים בטלים, לשון הרע... או מעשים שאני רוצה לבטל אותם ,אומרים: כל מה שעשיתי, אמרתי ,חשבתי שהוא לרע ,בטל זאת -כאילו לא אמרתי.
סגולה עצומה ומדהימה לקרוא את אגרת ר' שמשון מאוסראפליא הי"ד- (סודות מדהימים מפי האר"י הקדוש שפוענח ע"י ר' שמשון)  מיד לאחר אמירת סדר קרבן פסח בערב פסח לאחר חצות- ניתן למצוא אותה באינטרנט או בהגדה של פסח עם פירוש אור זרוע- של הרב שיק 03-6765235
ברכת החמה- לא לשכוח רביעי הזה עם הנץ החמה לברך: "ברוך אתה ה' אלוה-ינו  מלך העולם עושה מעשה בראשית" נוהגים להוסיף מזמורי תהילים ועוד.
אומר הסבא של החיד"א שבזמן ברכת החמה ה' באמת בורא לך מזל מבראשית יש "חילופי משמרות" מלאכים מתחלפים על ראשך ומתחלף מזלך, לבקש לבקש ולבקש זו עת רצון שינוי הזמן והגורל.                                     מה לבקש בזמן ברכת החמה:
 1. התמדה אמונה, יראת ה', לראות ה'.
 2. סגולה לזיווג  כתוב על השמש-"והוא כחתן יוצא מחופתו" לבקש על זיווג.
 3. לבקש על שכל, חוכמה.
 4. רפואה – אומר המדרש: אבן היתה תלויה על צווארו של אברהם אבינו, לקח ה' את האבן ותלה אותו ה' על השמש ולכן בברכת החמה "שמש צדקה ומרפא בכנפיה" – לבקש רפואה.
ולבקש שמחה – כתוב שהשמש בשמחה.

    כל הזכויות שמורות © 1995-והלאה - בית אושר- אור חיה דבורה (קרולינה) חזן
 
 
 
 
 

 

 

[[ טופס מוטמע]]

ליצירת קשר  בית אושר 
החרושת 4 א.ת כפר סבא קומה א׳

054-7826866
077-3422318

beitosher@gmail.com 

הקורסים מתחילים!
קורסים להגשמה, פתיחת חסימות והסמכת מטפלים מקצועיים
להפוך למטפל מומחה בהילינג ואימון יהודי קבלי
 
 
 
 לחצו כאן לדף הפייסבוק 
 
לייבסיטי - בניית אתרים