בית אושר-המרכז הבינלאומי ללימודי הילינג ואימון יהודי קבלי - מאמר סודות החנוכה
המכללה להילינג וקואוצ'ינג יהודי קבלי  |  חדש! סדנת ניסים-לקבלת זוגיות פרנסה בריאות ומימוש,  |  קורס אינטרנטי הילינג ספירות ומרחוק  |  קורס הצופן פרונטאלי ובאינטרנט  |  המכללה למטפלים בהילינג ואימון יהודי  |  מוצרים לריפוי  |  מאמר תאריכים חשובים בכסלו-חג הגאולה האדמור הזקן הבעל שם טוב ועוד  |  טיפולים  |  הילינג יהודי קבלי- מה זה?  |  הרשמה לוידאו איך להפוך למטפל מומחה מרויח ומצליח?  |  סמינר איך לקבל כסף ע"פי הקבלה  |  החנות שלנו-ספרים,תכשיטי קבלה, יודאיקה  |  יריד לימודים-תערוכה אלטרנטיבית  |  איך קיבלתי עבודה ודירה? עדותה של אהובה  |  אצל ר' נחמן, ר נתן, הבעל שם טוב ,האדמור הזקן  |  טופס ראיון עם אופיר-איך לצאת מאבטלה, התמכרות וחוסר ביטחון להילר ומאמן מצליח  |  וידאו-סיפור המעיין המופלא של הבעל שם טוב הקדוש  |  הירשם לקבל 3 סרטוני הצופן הסודי  |  האם יש גורל או בחירה החופשית?  |  הסגולות ב12 הימים הראשונים של ניסן  |  וובינר- הצופן והילינג ספירות ומרחוק  |  מפת הדרכים-הנוסחה איך תוכלו לברוא ניסים  |  מידע סדנה חינם 6/1/16 מבוא קורס  |  מאמר-על הבעל שם טוב הקדוש  |  נסיעה לצדיקים  |  נסיעה לצדיקים ביום בריאת העולם  |  סדנת סודות המכבים, חנוכה מטמורפוזה  |  נסיעה להילולת הארי הקדוש  |  סמינר מפתחות הזהב לבקיעת רקיעים  |  
בס"ד מאמר-הסודות בחנוכה- סודות, פנימיות, גימטריות, הלכות... בדף זה
 
בפברואר! מתחילים הלימודים במכללת בית אושר 
בקורסים למימוש עצמי והסמכת מטפלים בהילינג ואימון יהודי קבלי


למידע לחץ
                             מאמר חנוכה-אור חיה דבורה חזן (קרולינה) 

                   
 
מהות נס חנוכה שעשה ה' יתברך לאבותינו שבזמן שעמדו היוונים הרשעים על ישראל, נלחמו בני חשמונאי ביוונים ונצחום, והעמידו מלך על ישראל מן הכהנים.ומזמן נס חנוכה נמשכה מלכות ישראל יותר ממאתיים שנה, עד לחורבן בית שני. ומובן הדבר שאנו צריכים להודות על כך מאד לשם יתברך שהציל את אבותינו מיד אויביהם, ולא נשכחה התורה מישראל. והוסיף מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שכאשר אנו מתבוננים בנס חנוכה ניווכח שכל התורה שבעל פה שיש בידינו כיום (כלומר המשנה והגמרא והלאה) היא בזכות נס חנוכה, צא ולמד כי אין לנו בכל המשנה והתלמוד אלא דברי התנאים מדורו של הלל והלאה, ובהם אנו מסיקים ולמדים דבר מתוך דבר, ואילו מדורות הקודמים לדורו של הלל לא נזכר בתלמוד ובמשנה דבר. והרי הלל היה נשיא על ישראל לפני חורבן הבית מאה שנה, ונס חנוכה היה יותר ממאתיים שנה לפני חורבן הבית השני כאמור, ואם חלילה לא היה הנס של חנוכה מתרחש, לא היה לנו שום דבר מהתורה שבעל פה שבידינו, על כן הוא נס גדול לקיום התורה, ויש כאן נר מצווה (של חנוכה) ותורה אור, היא התורה שבעל פה.  (הר' עובדיה יוסף)
חנוכה חג רוחני . החגיגה היא בעצם ניצחון רוחני . 

ניתן לשנות את גזר הדין את הגורל לא רק עד יום כיפור כי אם גם עד היום השמיני של חנוכה . 

מ- כ- ב- י = ר"ת: מי כמוך באלים ה'. המכבים ייצגו את הלוחמה הרוחנית של העם
היהודים התמרדו כאשר אמרו להם , אתם משועבדים רוחנית ,לא רק שעבוד פיסי , אלא , להכחידם כעם, כל עוד היה שיעבוד גופני לא היה מרד מתי התקוממו? כאשר נגזרו להם גזירות שאינם יכולים לקיים מצוות כמו: שבת, מילה וראש חודש, כלומר כאשר שיעבדו אותם רוחנית. הגזירות על השבת זה גזירות על קבלת הנשמה היתרה והקדושה והברכה לכל השבוע, הגזירה על המילה הייתה לנתק את זכות האבות שיש לנו מזמן אברהם אבינו שמאז שהכיר את בוראו ביקש שכל צאצאיו יוכלו גנטית להגיע לדרגה הכי גבוהה שניתן כפי שהוא הגיע רק בלי צורך לעבור את כל הניסיונות, וראש חודש זה השליטה על המזלות (דגים, עקרב וכו) כי ע"י ראש החודש ישראל מכריזים על המולד וגם שולטים בכוכבים כי נאמר "אין מזל לישראל" ומה הכוונה? הכוונה שאין שליטה של המזלות המפות האסטרולוגיות על נשמות ישראל (כל עוד אנו בדרגת ישראל ולא בדרגת יעקב- ולשם עלינו לשאוף), וברגע שגזרו על המצוות שהם הכלים להכיל את האור של הבורא גזרו היונים על כיליון מהותי רוחני ולא רק פיזי שגרוע הוא מפיזי גרידא.
חנוכה- ניצחון האור על החושך. היוונים הם החושך ואילו האור הוא הבורא האינסופי נושאי האור- עם ישראל באמצעות המצוות. מטרת היוונים הייתה להחשיך.

ושימו לב תיקון לזה אנו מדליקים את האור מאירים! כמו כן היונים גזרו על 3 מצוות שאסור ליהודים היה לעשות
1. מצוות מילה
2. קידוש החודש
3.שבת

מה התיקון לזה?
בכל חנוכה תמיד תמיד יש ברית מילה (כי החג הינו 8 ימים),
תמיד חל שבת
וחל ראש חודש טבת בחנוכה.
וכך בעצם אנו מקימים בתוך החג את 3 המצוות עליהם הם גזרו גזירות!


לא על עצם הכיבוש הפיזי אנו חוגגים חג זה כי אם על הכיבוש הרוחני. ניצחנו רוחנית את היוונים שניסו להשתלט על האור האינסופי.
בית המקדש- גרעין האור. המנורה- מסמלת את שבעת המרכזים האנרגטיים והשלמות של ה-7 המפיץ אור לכל היקום.
בנרות של חנוכה מתגלה אלינו האור הגנוז-האור של 7 ימי הבריאה נגנז לאחר חטא אדם וחוה. הוא  הוסתר, כיוון שבני האדם לא השתמשו בו לטובה .

 חלק בשמש, חלק בתורה וחלק אצל הצדיקים הגדולים.השם יתברך ראה שהאנשים עומדים לעשות שימוש רע לאור זה כמו בדור ההפלגה ובדור המבול. זהו אור של גן-עדן. הוא גנוז בתורה ורק צדיקים גמורים מתוודעים אליו .כשהם קוראים בתורה הכל גלוי לעיניהם, אין שום הסתרה. הם מבינים את עמקם של דברים.
 עבורנו אור זה נמצא בתרי"ג מצוות.

בזכות האור הגנוז שמתגלה בחנוכה ניתן לשנות גורלות ולפעול בצד הרוחני פי כמה.
-         בחנוכה האוכל לא חובה . יש כאן נטו נצחון רוחני .
-         ח נ ו כ ה = חנו ב-כ"ה .
-         ח ש מ ו נ א י ם = חשו את ה 8 , הרגישו את שמונה – נשמה .
      הם היו בדרגה רוחנית גבוהה , קשורים לנשמה היתרה .        
כו = שם השם = 26 = כו
חנה = מסירות נפש
חנה קשורה לכ"ו = השם
חנה = 63 = 9 = האור
חנה כולה אור . נמצאת בשם של חנוכה .
חנה + 7 בניה = 8
הרבה שמיניות בחנוכה וזה מעלה אותנו לדרגת נשמה .
השמן – אותיות שמונה .
כאשר מדליקים בחנוכה בשמן , מדליקים בשמונה . השמן מעלה אותנו לדרגת ה-8 , דרגת הנשמה .
8 צורה של אין סוף . זרימה מתמדת .
7 קנים למנורה – 7 דרגה גבוהה בעולם הטבע ( 7 שבתות תמימות , שמיטה , יובל = 7 X 7 ,7 ימים .....).
- המנורה שהודלקה במקדש בשמן , היתה מעל הטבע .
8 ימי חנוכה , לעלות לדרגה 8 .
8 קנים לחנוכיה.
8 = תורה
8 = מגן דוד
8 = מנשה = נשמה .
למה קוראים משניות בבית המת ? -   כדי להעלות את המת לדרגת ה-8 דרגת נשמה.
 8= השם המפורש: י- ק –ו- ק (ק' תבטא את האות ה')= 8
בחנוכה מדליקים 36 נרות למעט השמש .36=9= גימטריה של אור ואמת.
בכל דור יש ל"ו (36) צדיקים נסתרים שבזכותם עומד העולם. בחנוכה אנו מורידים את האנרגיה של ל"ו הצדיקים הנסתרים. כל נר הוא אור עולם.
בתורה כתובה המילה אור 36 פעם. בכל פעם שהמילה מוזכרת היא מתקשרת לאחד מלו' הצדיקים. זהו אור של תורה.

בחנוכה אומרים תפילת הלל אחד מע"ב שמות הוא ל.ל.ה

שם קודש זה קשור לרחמים גדולים
רצוי בברכה של אמירת ההלל בשחרית
" אשר קדשנו במצותיו וציונו לגמור את ההלל"  לדמיין אותיות ל-ל-ה  (לא להגיד אותם)
על הבקשות שלנו: פרנסה, זוגיות, רפואה, מימוש עצמי, ביטול משפטים, כסף..ועבור כל עם ישראל!!!
והכל יתקיים ברחמים גדולים


כסלו – חודש האור
 
חודש כסלו= סך ל"ו = כס לו. הצדיקים הם הכסא של השם יתברך. כך גם האור.
כס מלשון כיסוי על האור. זהו אור נסתר מעיננו, אור גנוז.
36 פעמים כתוב אור בתורה . ( נר על כל פעם שכתוב אור בתורה ועל כל צדיק מלו' הצדיקים הנסתרים שמקיימים את העולם ) .
כס – כיסוי – מכסה על הלו , אור הגנוז .
 כס- לו– כסא של הבורא . וכן ש האור הגנוז ולו' הצדיקים יוצרים את הכס-כסא הכבוד- של השם.
חנוכה = חינוך  ה'.
 חינוך ליראת שמים , לאמונה , לאמת , לשנות את עצמך , את האופי שלך , לשנות מידות . בחג צריך לעבוד על עצמך לשנות את מידותיך .                       
חנוכה מלשון חינוך חינוך ליראת שמים , לאמונה , לאמת , לשנות את עצמך , את האופי שלך , לשנות מידות .
אין לנו הבנה והשגה והישועה האמיתית היא יראת השם, אמונה תמימה. כי חינוך לבד לא מספיק ליהודי. יהודי צריך את השם. הוא צריך לחנך את עצמו להאמין ולקבל חינוך מאת השם. היות ובית המקדש איננו נשאר הבית הפנימי שלי, הלב שלי. אני בעצמי צריך לעשות את החינוך לאמונה, לאהבה, למציאת השם ללא ייסורים. אני מאחלת שהשם יחנך אותנו בנועם, ללא ייסורים.
חנוכה זה שבוע של לימוד בית המקדש הפנימי. דרך מעבר, דרך החושך, מתוך העלטה והייאוש ע"י כלי גדול ועצום להאיר את המנורה האישית שלי.
מנורת שבעת הקנים מצויה בגוף כנגד שבעת המרכזים האנרגטיים כדי שאנו נאיר בגוף בריא, בנפש מאוזנת, ברוח הקודש, באהבה, שמחה, בריאות וטוב.
אמן כן יהי רצון! 
 
ביום ה-8 של חנוכה נמצא האור הגנוז כולו. חנוכה= בגימטריה 62= 8.
חנו כה במסע הכה' הגיעו למקום שנקרא חשמונאי.
חנו= עצרו את היונים. כה- בכה' בכסלו.
חנה+כו - הילדים של חנה שמתו על קידוש השם.
שמה של חנה מופיע בשם חנוכה שזה בעצם חנה+כו. כו' זוהי הגימטריא של השם המפורש י'—ה'—ו'—ה'.
חנה= בגימטריה 63= שם הוויה שהגימטר' שלו היא ס"ג (כלומר 63) שקשור לספירת בינה שהיא הספירה ה-8 מלמטה למעלה.
חנה= 9 =גימ' אור (חנוכה חג האורים)
ז"א חנוכה וחנה מחברות אותנו לספירת חוכמה ובינה השייכת ל"מוחין דגדלות" שבאדם.
חנוכה= אותיות-חן הכו'- החן של השם המפורש שם הוויה שהגימטרי' שלו: כו' (26) .       חן ר"ת- חוכמת נסתר. כלומר בחנוכה מתגלה חוכמת הנסתר הטמונה בשם המפורש שמספרו- כו'.
חן וחנינה: היה חן של השם יתברך על עם ישראל והוא נתן חנינה והצליחו לטהר את בית המקדש מכל הפסלים.
בבית המקדש הראשון שרתה השכינה. זה היה אירוע לחלוטין על טבעי.
עשרת הדברות הוא מכתב אלוקי המצוי בספירת הכתר. אור זה האינסופי השתלשל מהכתר ודילג מדרגות רבות עד לדרגה הנמוכה ביותר לדרגה שלנו, המלכות.
 
הדלקת נרות חנוכה

 
השמש מייצג את ה' והוא המדליק את הנרות שבחנוכיה.
את הנרות מדליקים מימין החנוכיה. כל יום חדש מדליקים נר נוסף לחנוכיה . מדליקים קודם את הנר החדש( מאירים קודם את היום החדש) ואחכ' את הקודמים.
מצווה גדולה להתבונן בנרות. "לראותם בלבד".
 לא פחות מחצי שעה אחרי הדלקת הנרות, בזמן זה אסור לעשות כל מלאכה.
אחרי שהשם ברא את העולם הוא גנז את האור הזה ורק בחנוכה אפשר לראות אותו. המאורות – השמש ,הירח והכוכבים נבראו רק ביום הרביעי אולם כבר ביום ה-1 לבריאה כתוב: "ויאמר ה' ויהי אור" איך היה אור בלי שמש? כי כבר  ביום הראשון נברא האור הגנוז שלא קיים היום יותר בעולם, כי אם רק בכיסוי בהסתר.
בנרות של חנוכה, בתורה בתרי"ג מצוות ואצל הצדיקים הגדולים.
להבה היא נגד הטבע- היא עולה למעלה כמו נשמה בניגוד לכוח הכובד. החומר יורד למטה והרוח עולה למעלה.
כשאנו מביטים בנרות אנו מאין באנו ולאן אנו הולכים ומה היכולת הגנוזה בנו.
 
אחרי הדלקת נרות חנוכה סגולה גדולה היא לומר 7 פעמים את הפסוק:
 
" ויהי נעם ......................כנגד 7 קני המנורה בבית המקדש. וגם לומר את ברכת המנורה. כלומר את פרק ס"ז בתהלים. ס"ז= 13 (13 מידות הרחמים, ג' אהבה, אחד)
סדר  :
1.      הדלקה
2.      " ויהי " נועם " + פרק צא - 7 פעמים בקול ופעם אחת נוספת מספ' 8 -בשקט .
3.      ברכת המנורה (מתהילים ס"ז) - 7 פעמים .
4.      אנא בכוח - 7 פעמים .
5. תהלים פרק ל'
6. פרק לג
7. פרק יט
8. פרק ק
9. פרק קלג


גם אחרי הדלקת הנרות אפשר לכוון ל.ל.ה.

ואחכ' לבקש הכל, על עצמיכם ואחרים ועבור כלל ישראל,  זו עת רצון עצומה

הכהן הגדול הדליק את המנורה. הוא היה השמש.

" ואין רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד" אסור להנות מאור גנוז זה ולכן מדליקים בצמוד לחנוכיה עוד נרות או אור רגיל שאם במקרה תיהיה הפסקת חשמל לא נשתמש באור החנוכיה ע"מ לראות.
למרות זאת את הנרות מדליקים במעט אור, על מנת שיבלטו יותר.

מצוה לפרסם את הנס ולכן, מניחים את החנוכיה מחוץ לדלת כדי שיראו אותה העוברים ושבים ע"מ לפרסם את נס חנוכה. נוהגים אפילו לשים את הנרות בגינה

בחוץ בחנוכיה סגורה ומוגנת מרוח בצד שמאל של הדלת מבחוץ. כך גם מקרבים אנשים אחרים שלא זוכרים ולא יודעים שצריך להדליק נרות.
אם אתה בדירה, מניחים את החנוכיה ליד החלון  כדי שיראו אותה מבחוץ.
נסתכל בנרות, באור הגנוז, נניח ידיים במקום שנבחר ונרפא. אפשר בדמיון להכניס את הנרות בגוף שלי. נדמיין את השמש מאירה מעל הראש.
ניתן לנסות ולראות את הילת הנרות.

שמיני של חנוכה- נקרא זאת חנוכה כל האור הגנוז של בריאת העולם נמצאה בו. מקסימום אור גנוז, היום מגיעים לסהכ' 36 הנרות (חוץ מהשמש), שדלקו לאורך החנוכה כלומר מקביל ל36 השעות הראשונות שדלק אור הבריאה ואחכ' נגנז, בנרות החנוכה, בשמש בתורה ואצל הצדיקים

סגולה גדולה להתפלל על הכל!! זיווג, פרנסה, פריון, מחילה, איזון, בריאות גוף ונפש ועוד...
ובעיקר לפקידת עקרות,

סגולה גדולה בזאת חנוכה 8 של חנוכה- להדליק 18 נרות לר' מתיא בן חרש ולבקש בקשה 1 ממוקדת-
תלמידה שלי ביקשה תאומים ובאותה שנה ילדה תאומים! 


 הארועים הקרובים בבית אושר:

סדנת ניסים בחנוכה האור הגנוז והילינג יהודי 

זוהי סדנה חד פעמית אינטנסיבית
היוצרת שינויים קוסמיים מהותיים
שבכוחה לפתוח חסימות של שנים בכל התחומים
ולברוא שינויים טובים מרחיקי לכת- ללא מאמץ ב"ה


יום א' 29.12  מ12.30-21.00
ביום הכי מסוגל זאת חנוכה הדלקת נר 8 של חנוכה וראש חודש טבת


למידע לחץ


   
 
  
 בחנוכה יש לנו חלון בזמן לשנות את כל הגורל שלנו
ה'  הרחמן  פותח  לנו  דלת  נוספת  מחוץ   לטבע  בחנוכה!
ושם מחבר אותנו לאור הגנוז של בריאת העולם
ומאפשר לנו  לקחת את העת רצון הזו לשינוי גורלנו לטובה
ולברוא לעצמינו את הנס האישי
אנחנו ניקח את זה ב-2 ידיים!

נלמד ונעשה, את כל הסודות שיש
בחודש כסלו ובחנוכה ונשתמש בהכל עמ'


להתחבר למי שאנחנו במקור שלנו ,לחוות את גן עדן שוב.
לשכוח מכל הצרות, הבעיות, היסורים,
להתענג בעונג רוחני צרוף,

ולברוא לנו את הנס האישי לקבלת:

זיווג ,פרנסה, פריון, בריאות הגוף והנפש ,מימוש
נדליק את החודש בשמחה- באור הגנוז של חנוכה
נדליק את העולם באור יקרות
יום של התעלות רוחנית ומעשית!
שעושה שינוי משמעותי בחיינו 


יום א' 29/12 מ12.30-21.00
ביום הכי מסוגל זאת חנוכה
הדלקת נר 8 של חנוכה וראש חודש טבת

למידע לחץ
 
 
    בפברואר כעת! מתחילים הלימודים במכללת בית אושר  
 בקורסים למימוש עצמי והסמכת מטפלים בהילינג יהודי קבלי 

למידע לחץ

 

לצור קשר- לחץ כאן  

לכל עיניין 0506868734/   0547826866

 
 
 
 
 

[[ טופס מוטמע]]

ליצירת קשר  בית אושר 
החרושת 4 א.ת כפר סבא קומה א׳

054-7826866
077-3422318

beitosher@gmail.com 

הקורסים מתחילים!
קורסים להגשמה, פתיחת חסימות והסמכת מטפלים מקצועיים
להפוך למטפל מומחה בהילינג ואימון יהודי קבלי
 
 
 
 לחצו כאן לדף הפייסבוק 
 
לייבסיטי - בניית אתרים